Sidst opdateret:
05/11 2019 11:42:44

Du er her: Velkommen

Velkommen


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7v91Bawll-973x27p5bEXZiIL5-g31Vd2Qh-361D1M7uG1Sopd8Htgw

Landsgeneralforsamling

 

Fiskernes Forbund

afholder landsgeneralforsamling

på Jørgens Spisehus, Sardinvej 7, Skagen

lørdag den 7. december 2019 kl. 12.00

Vi starter med frokost kl. 12.00 og efter generalforsamlingen

sluttes der af med kaffe og sødt.                                                                                         

 

 

 

Dagsorden

 

1. Velkomst ved landsformand John Laursen.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Formandens beretning + godkendelse af samme.

5. Forbundets regnskaber forelægges til godkendelse.

6. Indkomne forslag:

 

Hovedbestyrelsen foreslår, at antallet af medlemmer i Hovedbestyrelsen skæres ned fra 7 til 5. Medlemmerne vælges direkte på Landsgeneralforsamlingen, idet den nuværende Hovedbestyrelse stiller mandaterne til rådighed. De tre medlemmer der får flest stemmer sidder i en 4-årig periode og de øvrige i en 2-årig periode.

 

7. Valg til hovedbestyrelsen

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt

 

 

Forbundet afholder transportudgifter m.v. til de valgte delegerede. Du opfordres til selv at undersøge transportmuligheder, eventuelt ved at kontakte din lokale tillidsmand, med henblik på etablering af fælles transport.

 

Såfremt hovedbestyrelsens forslag om reducering til 5 medlemmer i hovedbestyrelsen bliver vedtaget på generalforsamlingen, vil der være nyvalg til hele hovedbestyrelsen. Såfremt forslaget ikke godkendes, er følgende på valg: John Laursen, Steen Østergaard, Henning Olsen og Martin Nielsen.

 

Delegerede vælges på følgende måde:

0-20 medlemmer i lokalafdelingen giver ret til 1 delegeret.

For hver påbegyndt 20 medlemmer herefter, har man ret til yderligere 1 delegeret osv.

 

Delegerede til landsgeneralforsamlingen 2019, opgjort pr. 21/10 2019:

 

              Hirtshals                                                                                  2

 

              Hanstholm                                                                               3

 

              Lemvig/Thyborøn/Harboøre/Nykøbing M.                     1

              Ringkøbing/Hvide Sande/Skjern                                       

 

              Sønderjylland V. /Fanø/Esbjerg                                        2                         

 

              Skagen                                                                                      3

 

              Strandby/Frederikshavn/Sæby /Læsø                              2

 

              Bønnerup/Grenå                                                                    2

 

              Sønderjylland Ø.                                                                    1

 

              Fyn/Langeland/Ærø                                                              3

 

              Bornholm/Sydsj./Loll./Kbh./Hundested                            6           

 

 

Af hensyn til spisning, skal vi opfordre til, at man tilmelder sig senest

onsdag, den 27. november 2019, til hovedkontoret.

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønske dig og dine en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.

             

                                                                                                   Med venlig hilsen

 

                                                                                                   Erik Flyvholm


Fiskernes Forbund så dagens lys, i forbindelse med en større konflikt på havnen i Esbjerg i 1971. I 1975, blev Fiskernes Forbund etableret som en selvstændig, politisk uafhængig organisation, med statsanerkendt a-kasse.

Fiskernes Forbund har, siden den opnåede selvstændighed i 1975, været uafhængig af ethvert politisk parti, idet forbundets hovedledelse mener det var nødvendigt, idet partsfiskeres politiske tilhørsforhold, strækker sig lang fra det yderste venstre til det yderste højre, hvorfor hovedledelsen finder det absurd, såfremt vor organisation, skulle yde økonomisk bistand til et enkelt parti.

Fiskernes Forbunds politiske uafhængighed betyder, at vi har et godt samarbejde med samtlige politiske partier i folketinget, og har med den baggrund, mulighed for at indhente støtte til vore synspunkter hos de partier, der er på linie med os i de enkelte spørgsmål. Fiskernes Forbunds hovedledelse består af 7 medlemmer, der alle er aktive indenfor det maritime erhverv, dog med hovedvægten lagt på fiskeriet.

Forbundets hovedledelse har således føling med erhvervet, og kender indefra de problemer, en fiskers dagligdag byder på, og på denne måde er godt rustet til at hjælpe når det brænder på.

På disse sider finder du en mængde informartion om Fiskernes Forbund, er du i tvivl om noget er du naturligvis altid velkommen til også at kontakte os.

webdesign af zkagen marketing

Fiskernes Forbund - Holstvej 13 - 9990 Skagen - Telefon: 98 44 16 66 / 98 44 18 30 - Fax.: 98 45 04 93 - mail@fiskernesforbund.dk