Sidst opdateret:
16/03 2021 13:00:39

Du er her: Velkommen > Kontingent

Kontingent

Ring til hovedkontoret for yderligere oplysninger.

 

Fiskernes Forbund kan tilbyde unge under uddannelse at være medlem af forbundet for 80 kr. pr. måned, incl gruppeliv, fritidsulykkesforsikring, advokatordning m.v.

Som medlem af Fiskernes Forbund og Maritim afd. af Din Faglige A-kasse, vil man være berettiget til understøttelse under ledighed, såfremt de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Herudover er man, gennem forbundskontingentet, tilknyttet en gruppelivsforsikring, ved dødsfald før det fyldte 67. år.

Kontingentet til forbundet, indeholder samtidig advokatbistand, hjælp til arbejdsskadesager m.v. samt vort medlemsblad i Fiskeritidende, som udgives ca. 5 gange årligt.

Vælger man at være med i fritidsulykkesforsikringen til 26 kr. pr. måned, er man dækket ved ulykker samt død i fritiden.

Såfremt man bliver invalid på grund af en ulykke der er indtrådt i fritiden, udbetales der op til 442.000 kr. Ved dødsfald indtrådt i fritiden, andrager forsikringssummen 221.000 kr., såfremt man er forsørger. Er afdøde derimod ikke forsørger, udbetales der 20.000 kr., til dækning af begravelseshjælp m.v.

 

webdesign af zkagen marketing

Fiskernes Forbund - Holstvej 13 - 9990 Skagen - Telefon: 98 44 16 66 / 98 44 18 30 - Fax.: 98 45 04 93 - mail@fiskernesforbund.dk