Nyheder

13-10-2017
Hovedkontoret holder lukket i uge 42. Såfremt du skal tilmeldes, afmeldes, sygemeldes mv., bedes du kontakte Jobcenteret.
23-08-2017

Tirsdag den 12. september 2017 installeres der nyt telefonsystem.
Det er derfor ikke muligt at kontakte os denne dag.

 

 

 

 Det er pr. den 1. juni 2016 blevet indført at kontoret er lukket fast om torsdagen.

Gruppelivsforsikring

Udbetaling af forsikringssum ved død - hvem får pengene ?

Forsikringssummen ved dødsfald udbetales til dine "nærmeste pårørende", hvis du IKKE har sendt en erklæring (særlig begunstigelse) om, at andre skal have pengene.

Dine nærmeste pårørende* er i rækkefølge:

1. ægtefælle
2. Samlever, hvis I bor sammen på fælles bopæl, og venter, har eller har haft børn sammen, eller I har
    boet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet
3. Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
4. Arvinger i henhold til testamente
5. Arvinger efter arveloven

Du har også tidligere fået indformation om, at samlevere er med i rækkefølgen af nærmeste pårørende. Det har imidlertid været fremme, at ikke alle forsikrede er opmærksomme herpå og på, at samlevere går forud for børn. Derfor gentages nu, at samlevere også er nærmeste pårørende.

Hvis du ikke ønsker, at forsikringssummen skal udbetales til dine "nærmeste pårørende" i den nævnte rækkefølge, kan du bestemme, hvem der skal have pengene med en erklæring (særlig begunstigelse), som skal sendes til Forenede Gruppeliv. Du kan finde erklæringen på www.fg.dk. Du kan eksempelvis bestemme, at pengene skal udbetales til dine børn forud for din samlever.

* Forsikringsaftaleloven blev ændret med virkning fra den 1. januar 2008, så samlevere er "nærmeste pårørende" for alle, der indtræder i en gruppelivsaftale efter 1. januar 2008. I din gruppelivsaftale er det fastsat, at samlevere er med i rækkefølgen af nærmeste pårørende, uanset hvornår du er indtrådt i gruppelivsaftalen.